In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan onze internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Wij mogen de gegevens die je aan ons verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet hebben wij de plicht om onze  deelnemers:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ons worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit Reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moeten vragen.

2. De persoonsgegevens die wij gebruiken en het doel van het gebruik

Wij verwerken (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je je inschrijft als deelnemer, de website bezoekt of contact met ons opneemt per e-mail. Wij verzamelen je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
de overeenkomst die klanten met ons sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
Wij houden IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen je je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten;
je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door onze medewerkers worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ons verstrekte persoonsgegevens;
Wij hebben technische maatregelen genomen om het door ons gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wij hanteren een termijn van twee jaar na de laatste inschrijving, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zullen wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene
recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
het recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dit per email  info@gay-retreat-weekend.nl aangeven. Als je verzoek wordt afgewezen wordt aan je uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van je verzoek bericht van ons.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen en proberen we er samen met u uit te komen.

Heeft je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kan je per mail contact met ons opnemen.

Uiteraard zullen wij ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Privacyreglement Gay Retreat Weekend versie februari 2022

 

Cookieverklaring

Wat is een cookie?
We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash- applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij je herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je  niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kan maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van je browser.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”