Inclusiviteit

Gepubliceerd op 31 januari 2024 om 11:43

Liefde tussen twee mensen beperkt zich niet tot gender. Iedereen heeft het recht om lief te hebben wie je wil, ongeacht het geslacht. Het bevorderen van inclusiviteit en het erkennen van verscheidenheid aan menselijke relaties draagt bij aan het creëren van een samenleving waarin mensen vrij zijn hun gevoelens te uiten en relaties op te bouwen zonder veroordeling op basis van hun seksuele oriëntatie. In veel samenlevingen wereldwijd is er gelukkig een groeiende erkenning en acceptatie van diversiteit. In sommige samenlevingen istreurig genoeg het tegenovergestelde het geval.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.