Tantra massage

Velen hebben er van gehoord of gelezen en hebben interesse maar zitten nog steeds vol met vragen. Wat houdt tantra nu precies in en wat gebeurt er allemaal tijdens een massage? Mijn visie op tantra kan daar geen duidelijke antwoorden op geven. Heel simpel omdat tantra geen regels of wetten kent, geen dogma's of aangeleerde conditioneringen heeft die tantra in de weg kunnen staan.

In het Tibetaans Boedhisme laat tantra zich leiden door prana (neutrale energie) die altijd de leidraad is voor een tantrische massage. Maar toch ga ik trachten zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen wat tantra massage is.

Tantra en prana
Iedereen is voortdurend -bewust of onbewust-  op zoek  naar balans omdat dit een natuurlijke staat van ons lichaam is.
In een authentieke balans heerst er vrede en rust.
Prana is een energie die ervaren kan worden tijdens meditatie, yoga of een massage. Prana kan ook worden ervaren bij het luisteren naar een mooi pakkend lied of muziekstuk of bij het kijken naar een schilderij of beeldhouwwerk.  In ons lichaam is de energie die het hoogst aanwezig is leidend, en in o.a. de Tibetaanse Boedhistische tantra maken we daar gebruik van door de hoogste energie te creëren in de vorm van prana door middel van massage. De balans wordt hierbij gezocht door twee energieën te verenigen - vergelijkbaar met een weegschaal die in balans komt.

Die twee energieën uiten zich in Shiva en Parvati waarbij Shiva de mannelijke kant is van de energie (vergelijkbaar met yang). Deze Shiva energie huist in de achterkant van ons hoofd ter hoogte van het einde van de schedel in onze nek. De Parvati, het vrouwelijke (vergelijkbaar met yin) huist in de onderrug een stukje boven de bilnaad. De Shiva energie staat hierbij in contact met de bovenste chakra's met een neerwaartse stroming en de Parvati met de onderste chakra's met een opwaartse stroming. Bij een goed opgezette prana flow massage zullen deze twee energieën, Shiva en Parvati, elkaar ontmoeten rond de hartstreek en daarbij ontstaat prana (neutrale energie).

De prana stroomt dan door onze sushumni nadi (kanaal van levensenergie) die loopt van chakra 1 tot 7 en kan worden verspreid door massage, wiegen, pulsen en schudden door ons gehele meridianen en nadi stelsel.  Vanaf hier kan een balans ontstaan maar vanaf hier kunnen er zich ook onverwerkte emoties of blokkades aandienen. Dit hangt sterk af hoe ons lichaam aversies of begeertes ofwel onbalans heeft opgeslagen in ons leven. Er kan een gevoel ontstaan dat er een schijnwerper op onze emoties wordt gericht waarbij alle overlevingsstrategieën aan het licht komen.
Prana is o.a. compassie, mededogend, compromisloos, barmhartig en vredelievend en met deze eigenschappen van prana begint het proces van inzicht en transformatie richting een authentieke balans waar we allemaal naar verlangen omdat deze balans onze intrinsieke staat van zijn is.

De vier pijlers binnen een tantra massage
1. Vertrouwen
Dit is de belangrijkste pijler binnen tantra. Is er geen vertrouwen zowel in het systeem als in de gever van een massage dan vormt zich automatisch een blokkade en is er geen ruimte voor groei. Denk je na het lezen van deze pagina "het is me nog niet helemaal duidelijk maar mijn gevoel zegt wel dat het oke is" of het resoneert met jouw zijn, dan is er vertrouwen.
2. Overgave
Na het vertrouwen kan daarom ook de overgave komen en ook alleen maar in die volgorde. Overgave is niet makkelijk en ons systeem laat dat niet zomaar gebeuren en dat is maar goed ook. Overgave is het loslaten van alle schijnbaar belangrijke conditioneringen en overtuigingen, misschien niet direct het loslaten maar het zijn de inzichten die je kan verkrijgen dat deze conditioneringen je belemmeren in je vrijheid.
3. Gelijkwaardigheid

Ben je je van dat laatste  bewust dan kan er gelijkwaardigheid ontstaan tussen gever en ontvanger ofwel een diep zielscontact op een niveau wat rationeel niet uit te leggen is.
4. Doelloosheid
Een tantrische massage is een weg van mededogen, onvoorwaardelijkheid, empathie en compassie, het pad van healing, transformatie en vrijheid. Geen doelen dus en liever noem ik het ook geen 'therapie' omdat dat suggereert dat er iets mis is en dat we iets moeten veranderen. De Tibetaanse tantra is doelloos maar de visie maakt dat we indirecte verandering ervaren ofwel een transformatie. Een transformatie van energie, een transformatie van de geest, een fysieke transformatie en een transformatie van gevangenschap naar vrijheid.

Johan Raaimakers